0312 394 3640

STH Sondaj Makinaları Ankara

Sondaj Makinaları İmalatı Bakım İşletme ve Mühendislik Hizmetleri

Hedef Odaklılık: Fırsatları görerek, şirket hedefleriyle uyumlu zorlayıcı kişisel hedefler koyar ve sonuçlandırırız. Çıkabilecek sorunları önceden görmeye çalışır, doğru bir planlamayla, karşılaştığımız tüm engelleri aşar, hedeflerimize ulaşırız.


Ekip Çalışması: Ekip olarak etkin ve verimli bir şekilde çalışır, birbirimizi destekler, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşırız. Ekip içindeki sorumluluklarımızı zamanında ve doğru olarak yerine getiririz.


Yenilikçilik: Yenilikleri ve en iyi uygulamaları sürekli araştırır, paylaşır, kuruma yarar getirecek olan fikir ve yöntemleri hızla uygulamaya koyarız.


Müşteri Odaklılık: İç ve dış müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirlemeye çalışır, onların ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan yaklaşımlar/ürünler geliştiririz. Müşteri tatminine yönelik sorumluluk üstlenir ve problemleri vakit kaybetmeden çözümleriz.


Güvenilirlik: Verdiğimiz sözleri yerine getirmek, dürüstlük bizim için çok önemlidir. Üstlendiğimiz görevleri tam olarak, zamanında yerine getirir, her şartta adil davranmaya özen gösteririz.


İletişim: İç ve dış müşterilerimiz ve takım arkadaşlarımızla iletişimizi etkili bir şekilde sağlayabilmek için yazılı, sözlü, görsel iletişim araçlarını en verimli bir şekilde kullanmaya özen gösteririz. Karşımızdakini önyargısız ve bütünüyle anlamaya çalışarak dinleriz.
Topluluk üyesi olarak yöneticilerimizin kariyer gelişimlerinde temel yetkinliklerimizle birlikte sahip olmalarını istediğimiz liderlik yetkinlikleri şunlardır:

Analiz ve Sentez: Kararlarını doğru ve geçerli verilere ulaşıp analiz ederek ve bütün üzerindeki etkilerini değerlendirerek alırlar.


Yönlendiricilik: Organizasyonda yön birliği sağlar ve ekiplerini hedef ve stratejiler doğrultusunda harekete geçirirler.


Planlama ve Organizasyon: İş sonuçlarına ulaşmak için kısa ve uzun vade planlarını önceden yaparlar ve bu doğrultuda koordinasyonu sağlayarak, gelişmeleri izlerler.


Katılımcılık ve Ekip Yönetimi: Paylaşımcılığı teşvik ederek “tek ekip” ruhunun geliştirilmesine öncülük ederler.

İletişim ve İkna Etme: İş hedeflerinin gerçekleştirilmesi için sağlıklı bilgi paylaşımını sağlayarak, iddia sahiplerinin desteğinin kazanılmasını garantilerler.


Değişim Yönetimi: Değişimi teşvik eder ve istenen sonuçların alınmasını sağlayacak stratejiler geliştirir ve uygularlar.

İş başvurularınız için fotoğraflı özgeçmişinizi info@sthsondajmakina.com.tr adresine gönderebilirsiniz.